Retourformulier

Indien u gebruik wilt maken van het recht op herroeping, Stuur dan de volgende gegevens naar ons:

Aan: info@topdealwatches.com

•    Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten*:
de levering van de volgende digitale inhoud*:
de verrichting van de volgende dienst*:
herroept/herroepen*

•    Besteld op*/ontvangen op*:

•    Naam consumenten(en):

•    Adres consument(en):

•    Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)