Disclaimer

Algemeen:
Top Deal Watches verleent u hierbij toegang tot www.topdealwatches.com
Top Deal Watches behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid:
Top Deal Watches mag de inhoud van de webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen bij Top Deal Watches.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de eigendommen van Top Deal Watches. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Top Deal Watches, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.